NFK İdeolocya Örgüsü ve Sezai Karakoç Şiiri

0

Evliya Çelebi Nakliyat çalışanımız Hasan Birinci beyin okuduğu Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü kitabından “Bu Hal Bahsi” ve Şair Yazar Nejdet Külünk beyin yorumladığı üstat Sezai Karakoç’un Leyla’nin doğumu için Mecnun’un sonradan söylediği “Doğum”

Güldür Gül /Nejdet Külünk

0

 

Seyrimde bir şehre vardım
Gördüm sarayı güldür gül
Sultânımın tâcı tahtı
Bâğı duvârı güldür gül

Gül alırlar gül satarlar
Gülden terâzi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül

Toprağı güldür taşı gül
Kurusu güldür yaşı gül
Has bahçesinin içinde
Serv ü çınârı güldür gül

Gülden değirmen döner
Onun ile gül öğünür
Akar suyu döner çarkı
Bendi pınârı güldür gül

Al gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışırlar hâre karşı
Hârı ezhârı güldür gül

Gülden kurulmuş bir çadır
İçinde ni’meti hazır
Kapıcısı İlyas Hızır
Nânı şarâbı güldür gül

Ümmî Sinân gel vasfeyle
Gül ile bülbül derdini
Yine garib bülbülün
Âh ü figânı güldür gül

Ümmî Sinân
Kuddise Sırruh